Λεύκανση δοντιών, συνδυαστική θεραπεία οδοντιατρείου και σπιτιού

Η Λεύκανση δοντιών μπορεί να πραγματοποιηθεί με συνδυαστική θεραπεία σπιτιού και ιατρείου. Η διαδικασία γίνεται με εξατομικευμένα μασελάκια για χρήση στο σπίτι, ταυτόχρονα με συνεδρίες στο ιατρείο. Στο συγκεκριμένο περιστατικό εφαρμόστηκε στο ιατρείο μας και ταυτόχρονη εσωτερική λεύκανση πρόσθιου ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού.

Share

0 comments on “Λεύκανση δοντιών, συνδυαστική θεραπεία οδοντιατρείου και σπιτιού

Comments are closed.