Οστική Αναγέννηση για την τοποθέτηση εμφυτεύματος

Όταν υπάρχει μειωμένη επάρκεια οστού η τοποθέτηση εμφυτεύματος ίσως να είναι αδύνατη. Προχωρούμε λοιπόν σε αναγέννηση του οστού με αλλομόσχευμα, βόειο μόσχευμα και μεμβράνη κολλαγόνου. 6 μήνες μετά, έχει δημιουργηθεί το απαραίτητο οστό και τοποθετούμε το εμφύτευμα στη επιθυμητή θέση στη γνάθο.

Share

0 comments on “Οστική Αναγέννηση για την τοποθέτηση εμφυτεύματος

Comments are closed.