Ετικέτα: Θεραπεία Περιοδοντίτιδας

Θεραπεία Περιοδοντίτιδας

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Η θεραπεία της περιοδοντίτιδας συνίσταται στην απομάκρυνση μαλακών και σκληρών μικροβιακών εναποθέσεων από την επιφάνεια των δοντιών και τη ρίζα. Αναπόσπαστο κομμάτι μιας επιτυχημένης θεραπείας όμως αποτελεί η καθημερινή σωστή στοματική υγιεινή από τον ασθενή και οι τακτικοί επανέλεγχοι από τον Περιοδοντολόγο.

Θεραπεία Περιοδοντίτιδας

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Η θεραπεία της περιοδοντίτιδας συνίσταται στην απομάκρυνση μαλακών και σκληρών μικροβιακών εναποθέσεων από την επιφάνεια των δοντιών και τη ρίζα. Αναπόσπαστο κομμάτι μιας επιτυχημένης θεραπείας όμως αποτελεί η καθημερινή σωστή στοματική υγιεινή από τον ασθενή και οι τακτικοί επανέλεγχοι από τον Περιοδοντολόγο.