Όψεις Ρητίνης – Όψεις Πορσελάνης

Όψεις Ρητίνης

Οι όψεις ρητίνης (bonding) αποτελούν ένα ανώδυνο και αισθητικό τρόπο αποκατάστασης των δοντιών. Προσφέρουν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα και  κανείς δε μπορεί να καταλάβει πώς ήταν τα δόντια πριν.  Κατασκευάζονται με ρητίνη αισθητική όπως αυτή που κάνουμε τα σφραγίσματα.

Smile Dental Care | Όψεις Ρητίνης

Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε ένα μόνο ραντεβού. Ο χρόνος ζωής των όψεων ρητίνης ποικίλλει από 5 έως 15 χρόνια, αλλά μπορεί να είναι και λιγότερος εάν ο ασθενής για παράδειγμα καπνίζει ή εάν ασκούνται ανεξέλεγκτες και παρατεταμένες δυνάμεις πάνω τους, ιδίως όταν ο ασθενής δαγκώνει.

Εάν υπάρξει θραύση σε κάποιο σημείο η επισκευή συνήθως είναι πολύ εύκολη και σύντομη με την τοποθέτηση στο σημείο εκείνο μίας καινούριας ρητίνης.

Οι όψεις ρητίνης χρησιμοποιούνται για αλλαγή του χρώματος των δοντιών αντί για λεύκανση ή σε συνδυασμό με αυτήν, σε δόντια που έχουν πολλά και εκτεταμένα σφραγίσματα, σε δόντια που είναι αραιά (για να κλείσουμε το κενό), σε δόντια μικρά ή σε δόντια σπασμένα (για να τα μεγαλώσουμε), σε δόντια με αποτριβές και σε στραβά δόντια (όχι σε όλες τις περιπτώσεις) για τα οποία ο ασθενής δε θέλει σιδεράκια.

Όψεις Πορσελάνης

Οι όψεις πορσελάνης αποτελούν μια εναλλακτική των όψεων ρητίνης, με εκπληκτικό αισθητικό αποτέλεσμα, χωρίς να αποχρωματίζονται με την πάροδο του χρόνου. Το αποτέλεσμα μπορεί να κρατήσει για μια ζωή.

Smile Dental Care | Όψεις Πορσελάνης

Οι όψεις πορσελάνης χρησιμοποιούνται για αλλαγή του χρώματος των δοντιών αντί για λεύκανση ή σε συνδυασμό με αυτήν, σε δόντια που είναι αραιά (για να κλείσουμε το κενό), σε δόντια μικρά ή σε δόντια σπασμένα (για να τα μεγαλώσουμε), σε δόντια με αποτριβές και σε στραβά δόντια (όχι σε όλες τις περιπτώσεις) για τα οποία ο ασθενής δε θέλει σιδεράκια.

Η διαδικασία για την παρασκευή των δοντιών αρχικά είναι απλή και η παρασκευή απαιτεί ένα ελάχιστο τρόχισμα του σμάλτου 0,1 με 0,9 του χιλιοστού.

Το αυξημένο κόστος τους σε σχέση με τις όψεις ρητίνης αποτελεί ένα από τα μειονεκτήματα, καθώς και το ότι δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε δόντια με εκτεταμένες εμφράξεις. Παρόλα αυτά προσδίδουν ένα τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα, αντέχουν περισσότερο στο χρόνο και το ποσοστό θραύσης είναι ελάχιστο.