Ουλεκτομή / Ουλοπλαστική για αποκατάσταση μεγέθους δοντιών – Βελτίωση ασυμμετριών των ούλων

Ακόμα και όταν τα δόντια έχουν μια φυσιολογική θέση και διάταξη στο στόμα, μπορεί τα ούλα να παρουσιάζουν κάποιες ανομοιομορφίες στο πάχος και ειδικά στο ύψος. Άλλες φορές τα δόντια δεν ανατέλλουν πλήρως και ένα μέρος της μύλης τους καλύπτεται από ούλα, με αποτέλεσμα να φαίνονται πιο κοντά από τα υπόλοιπα.

Συνήθως, στα πρόσθια δόντια της άνω γνάθου, δημιουργείται το ουλικό χαμόγελο /gummy smile με αποτέλεσμα όταν χαμογελάμε να εκτίθεται ένα μεγάλος μέρος ουλικών ιστών το οποίο πολλές φορές δημιουργεί αισθητικά προβλήματα.

Ο τρόπος αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων είναι η ουλεκτομή/ ουλοπλαστική. Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό τοπική αναισθησία, είναι ανώδυνη και δεν απαιτούνται ράμματα.

Κάποιες φορές για να διορθωθούν οι ασυμμετρίες δεν αρκεί μόνο η αφαίρεση των ούλων, αλλά χρειάζεται να αφαιρεθεί και μέρος του οστού που περιβάλλει το δόντι., μια διαδικασία που ονομάζεται επιμήκυνση κλινικής μύλης. Κατά τη διαδικασία αυτή, γίνεται τομή στα ούλα, αφαιρείται το απαραίτητο οστό που απαιτείται και έπειτα τα ούλα επανατοποθετούνται και γίνεται η συρραφή.  Έτσι αποκαλύπτεται μεγαλύτερο μέρος του δοντιού.