Επένθετες οδοντοστοιχίες

Οι δύο κύριοι τύποι επένθετων οδοντοστοιχιών είναι αυτές που στηρίζονται σε δόντια ή σε ρίζες δοντιών και αυτές που στηρίζονται σε εμφυτεύματα.

Πλεονεκτήματα:

  • Εξασφαλίζουν ασφάλεια στον ασθενή ότι δεν θα φύγει η οδοντοστοιχία κατά την ομιλία. Ειδικά στην κάτω γνάθο, που όταν έχει απορροφηθεί σε μεγάλο βαθμό το οστό της γνάθου η κλασική ολική οδοντοστοιχία δεν έχει πού να στηριχθεί, μία επένθετη οδοντοστοιχία μπορεί να δώσει την λύση.
  • Ο ασθενής τρώει πιο άνετα, γιατί μία τέτοιου τύπου οδοντοστοιχία έχει εξαιρετική σταθερότητα.
  • Έχουν άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.
  • Δίνουν άνεση στον ασθενή, ο οποίος μπορεί να την συνηθίσει πιο γρήγορα και εύκολα, γιατί δεν είναι ογκώδης
  • Εφόσον στηρίζονται σε δόντια ή σε εμφυτεύματα, στις θέσεις αυτές εμποδίζεται η απορρόφηση του οστού των γνάθων
Smile Dental Care | Επένθετες οδοντοστοιχίες