Προσθετική επί εμφυτευμάτων

Συχνά, όταν δεν υπάρχουν δόντια σε μία περιοχή, τοποθετούμε εμφυτεύματα και επάνω σε αυτά τοποθετούμε μία ακίνητη εργασία (γέφυρα ή στεφάνη).

Ειδικά στις περιπτώσεις όπου λείπουν όλα τα δόντια από μία γνάθο, αντί να τοποθετηθεί μία κινητή ολική οδοντοστοιχία (μασέλα), μπαίνουν εμφυτεύματα και επάνω τους στηρίζεται μία ακίνητη γέφυρα χωρίς να καλύπτεται ο ουρανίσκος, στην περίπτωση της άνω γνάθου.

Smile Dental Care | Προσθετική επί εμφυτευμάτων