Ανύψωση Ιγμορείου

Τα ιγμόρεια είναι αεροφόρες κοιλότητες που εντοπίζονται στην οπίσθια περιοχή της άνω γνάθου. Η εσωτερική τους επιφάνεια επενδύεται από μία μεμβράνη ελαστική. Η απώλεια δοντιών κυρίως από προχωρημένη περιοδοντική νόσο μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη απορρόφηση οστού με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αρκετό κόκκαλο για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Στην περίπτωση αυτή η μέθοδος της ανοιχτής ή κλειστής ανύψωσης του εδάφους του ιγμορείου βοηθά ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με τελικό αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση στα ποσοστά επιτυχίας τους.

Στην τεχνική της ανοικτής ανύψωσης του εδάφους του ιγμορείου, δημιουργούμε ένα «οστικό παράθυρο» στο τοίχωμα του ιγμορείου για να προσεγγίσουμε τη μεμβράνη που επενδύει το εσωτερικό του ιγμορείου, ώστε να την αποκολλήσουμε και να γεμίσουμε το κενό με οστικό μόσχευμα. Έπειτα χρειάζεται να περιμένουμε 6 μήνες για να δημιουργηθεί το οστό και να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα. Μπορούμε επίσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να τοποθετήσουμε τα εμφυτεύματα ταυτόχρονα με τη διαδικασία της ανύψωσης του ιγμορείου.

Στο οδοντιατρείο μας, χρησιμοποιούμε την πλέον πιο εξελιγμένη τεχνική κλειστής ανύψωσης ιγμορείου με Vershah Burs, καταργώντας τις περισσότερες περιπτώσεις την ανοιχτή ανύψωση ιγμορείου, προσφέροντας στον ασθενή μια άριστη μετεγχειρητική πορεία.

Με την τεχνική αυτή, το μόσχευμα τοποθετείται στο ιγμόρειο μέσω του φρεατίου που δημιουργείται με τις ειδικές φρέζες οι οποίες δεν αφαιρούν το οστό αλλά το συμπυκνώνουν στο κάτω μέρος της κοιλότητας και το συμπιέζουν προς τα πάνω μαζί με τη μεμβράνη του ιγμορείου. Έτσι το εμφύτευμα τοποθετείται στην ίδια συνεδρία.