Υπολογιστικά Καθοδηγούμενη Εμφυτευματολογία

Με την υπολογιστικά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία, η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται γρήγορα, με ασφάλεια και απόλυτη ακρίβεια. Μέσω ειδικού λογισμικού, ο περιοδοντολόγος μπορεί να αξιοποιήσει σε βάθος τα στοιχεία που συλλέγει από την αξονική τομογραφία των γνάθων (CBCT), ώστε να προκαθορίσει τις άριστες θέσεις τοποθέτησης των εμφυτευμάτων όπως και τις μελλοντικές προσθετικές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις. Κατασκευάζεται λοιπόν ένας χειρουργικός νάρθηκας ακριβείας που καθοδηγεί τον χειρουργό στο στάδιο χειρουργικής τοποθέτησης των εμφυτευμάτων και μέσα από τον οποίο γίνονται όλοι οι τρυπανισμοί μέχρι και η τοποθέτηση τους.