Χρήση βιοϋλικών για ανάπλαση των περιοδοντικών ιστών

Smile Dental Care | Χρήση βιοϋλικών για ανάπλαση των περιοδοντικών ιστών

Ανάλογα με τη μορφή της οστικής βλάβης που έχει προκληθεί από την περιοδοντίτιδα, σε κάποια δόντια είναι εφικτό να εφαρμόσουμε αναπλαστικές τεχνικές για την αναγέννηση των ιστών που έχουν καταστραφεί ώστε να βελτιωθεί η πρόγνωσης τους και κατ’ επέκταση τη διατήρηση τους στο φραγμό.

Οι αναπλαστικές τεχνικές βασίζονται στα βιοϋλικά και στους αυξητικούς παράγοντες , οι οποίοι λαμβάνονται από το αίμα του ασθενούς μετά από φυγοκέντρηση και συνδυάζονται  με μικροχειρουργικές τεχνικές.

Smile Dental Care | Φυγόκεντρος