Ακρορριζεκτομές

Smile Dental Care | Ακρορριζεκτομές

Η ακρορριζεκτομή είναι μία εξειδικευμένη οδοντιατρική εργασία, κατά την οποία, πραγματοποιείται εκτομή της άκρης της ρίζας ενός δοντιού.

Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη  εάν αποτύχει η ενδοδοντική θεραπεία αλλά η επανάληψη της δεν είναι δυνατή ή εάν υπάρχει μεγάλη ακρορριζική αλλοίωση (πχ κύστη).