Χειρουργική αποκάλυψη έγκλειστων δοντιών για ορθοδοντική

Πολλές φορές τα μόνιμα δόντια δεν ανατέλλουν φυσιολογικά και έτσι παραμένουν μέσα στο οστό της γνάθου. Τα δόντια αυτά συνήθως είναι κυνόδοντες, αλλά και προγόμφιοι ή τομείς. Η ορθοδοντική χρησιμοποιεί αυτά τα δόντια και τα μετακινεί στη σωστή θέση. Πριν από αυτό, πρέπει να προηγηθεί η αποκάλυψη τους, ώστε να συγκολληθεί το ορθοδοντικό άγκιστρο που θα τραβήξει το έγκλειστο δόντι προς τη σωστή του θέση στον οδοντικό φραγμό. Η αποκάλυψη αυτή μπορεί να γίνει χειρουργικά, δηλαδή γίνεται μια τομή στα ούλα και αν απαιτείται αφαιρείται ένα τμήμα οστού που καλύπτει το πάνω μέρος του έγκλειστου δοντιού. Έτσι, το δόντι αποκαλύπτεται στο στοματικό περιβάλλον. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως μπορεί να πραγματοποιηθεί με LASER και πιεζοτόμο για την αφαίρεση του οστού.

Η επέμβαση γίνεται παρουσία ορθοδοντικού, ο οποίος μπορεί να συγκολλήσει την ίδια μέρα το σιδεράκι(bracket).